Bestuur

Het bestuur van onze vereniging wordt gevormd door:

– Voorzitter: mevr. Thalja Kors-Martinet conamorew.vz@gmail.com

– Secretaris: mevr. Marlon Gerritsen conamorew.sc@gmail.com

– Penningmeester: mevr. Emmy Meijers conamorew.pm@gmail.com

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close